LIKVIDACE ODPADU

Projekt.

 

Návrh biorafinačního prototypu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022566 Předmětem projektu je návrh biorafinačního prototypu ze skupiny činností CZ NACE 28 - výroba strojů a zařízení.  Cílem projektu je vytvořit nové zařízení (jeho prototyp) prostřednictvím uplatnění výsledků VaV a doporučení z něj plynoucího. Garantem a realizotrem VaV (dále výzkum a vývoj) aktivit v rámci projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE). Výstupy projektu budou uplatněny ve standardní sériové výrobě společnosti SPINTECH s.r.o.